Tiến trình quyết định mua của người tiêu dùng

       Marketer không những phải tạo được những ảnh hưởng khác nhau đến người mua mà còn phải tìm hiểu xem người tiêu dùng thực tế đã thông qua các quyết định mua hàng của mình như thế nào. 
         Marketer phải xác định được ai là người thông qua quyết định mua hàng, các kiểu quyết định mua sắm và những bước đi của quá trình mua sắm để tinh chỉnh chương trình marketing mix phù hợp     

Những Yếu Tố Cơ Bản Ảnh Hưởng Hành Vi Mua Của Người Tiêu Dùng ( Phần 2)

Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng được chia thành bốn nhóm chính : yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội, yếu tố cá nhân và yếu tố tâm lý.

Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng hành vi mua của người tiêu dùng ( Phần 1)


Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng được chia thành bốn nhóm chính : yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội, yếu tố cá nhân và yếu tố tâm lý.

Môi trường marketing


Môi trường marketing gồm những tác nhân và lực lượng bên ngoài, đang ảnh hưởng đến khả năng quản trị marketing trong công cuộc triển khai và duy trì mối quan hệ thành công với khách hàng mục tiêu của công ty. 

Khái niệm và phân loại thị trường theo quan điểm marketing


Trải qua thời gian và nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau thuật ngữ thị trường có nhiều khái niệm khác nhau.

Các nguyên tắc và mục tiêu marketing

Marketing có rất nhiều nguyên tắc, Capond & Hulbert ( Marketing Management in the  21 century – 2001) đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản nhất của marketing như sau:

Khái niệm căn bản hàm chứa trong marketing

Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, qua đó các cá nhân cũng như tổ chức đạt được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo lập và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác, tổ chức khác”. [Philip Kotler]

Vai trò và chức năng cơ bản của marketing


 Doanh nghiệp với các chức năng nội tại là sản xuất, tài chính, nguồn nhân lực thì chức năng kết nối mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường đó là marketing. Vai trò của marketing ngày càng được các doanh nghiệp xem trọng hơn so với các yếu tố khác.

Lịch sử ra đời và phát triển Marketing



Hoạt động marketing có từ lâu, tuy vậy khái niệm chỉ hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20. Thuật ngữ “marketing” được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 tại Đại học tổng hợp Michigan [Mỹ] và đến năm 1910 tất cả các trường đại học quan trọng ở Mỹ bắt đầu giảng dạy môn học marketing

Khái niệm và bản chất của Marketing quốc tế


Khái niệm Marketing quốc tế có các cấp độ khác nhau được trình bày như dưới đây:Marketing xuất khẩu (Export Marketing), Marketing tại nước sở tại (The Foreign Marketing), Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing), Marketing toàn cầu (Global Marketing)