Các loại chiến lược marketing cạnh tranh


      Để thành công trong kinh doanh, doanh nghiệp phải làm vừa lòng khách hàng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Mỗi doanh nghiệp với từng loại sản phẩm hoặc thị trường khác nhau có thể có những vị thế cạnh tranh khác nhau. Vì vậy họ theo đuổi những chiến lược marketing cạnh tranh khác nhau.

Tiến trình hoạch định chiến lược marketing

Mỗi công ty, tổ chức cần phát triển các kỹ năng, khả năng và kiến thức để cạnh tranh trên thị trường. Thị trường ngày càng trở nên phức tạp. Các nền kinh tế phát triển đang trở nên bão hòa và phân hóa, sức ép cạnh tranh ngày càng tăng, khiến các công ty, tổ chức càng cảm nhận những thách thức đối với việc duy trì sự tồn tại và phát triển. Điều đó đòi hỏi nhà quản trị phải đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để đáp ứng với những sức ép, tác động khác nhau.

Tiến trình nghiên cứu marketing

Quá trình soạn thảo một kế hoạch nghiên cứu marketing có hiệu quả được thực hiện theo tiến trình gồm 5 bước

Nghiên cứu marketing


   Mục đích nghiên cứu của marketing là đề ra giải pháp cho những vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động marketing của doanh nghiệp. 

Hệ thống thông tin Marketing


Hệ thống thông tin marketing [MIS-marketing information system] là một hệ thống liên hệ qua lại giữa người và người, thiết bị và các phương pháp, hoạt động thường xuyên để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định marketing.

Đánh giá các phân khúc thị trường


Khi đánh giá các phân khúc thị trường khác nhau, công ty phải xem xét ba yếu tố: quy mô và mức tăng trưởng của phân khúc thị trường, những mục tiêu và nguồn tài nguyên của công ty.